ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231                                               

Ekuacioni i Ojler-Lagranzhit

                                               

Formula asimptotike

Formule asimptotike eshte ai lloj i formulave te cilat llogarisin vleren e nje madhesie fizike apo matematikore vetem perafersisht. Ky artikull ne lidhje me matematika eshte i cunguar. Mund te ndihmoni Wikipedine duke e permiresuar.

                                               

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike. Sipas perkufizimit me modern ato mund te merren edhe si seri te pafundme ose si zgjidhje te disa ekuacioneve diferenciale. ato lejojne nje zgjerim dhe mund te perkufizohen edhe per vlera nga bashkesia e numrave kompleks ...

                                               

Identiteti i Beltramit

Identiteti i Beltramit eshte nje identitet ne analizen e variacionit. Ai pohon se nje funksion u i cili eshte nje ekstremal i integralit I u = ∫ a b f x, u, u ′ d x {\displaystyle Iu=\int _{a}^{b}fx,u,u\,dx} kenaq ekuacionin diferencial d x f − u ...

                                               

Tabela e derivateve

Operacion kryesor ne njehsimin diferencial eshte gjetja e derivatit te nje funksioni. Ne kete tabele do te japim listen e derivateve te shume funksioneve elementare. Ne vazhdim, f dhe g jane funksione te derivueshme reale, dhe c eshte numer real.

                                               

Teorema e divergjencës

Ne analizen vektoriale teorema e divergjences ose Teorema eGaussit, Teorema e Ostrogradskit, ose teorema e Gauss–Ostrogradskit, eshte nje rezultat qe lidh fluksin e nje fushe vektoriale permes nje siperfaqeje me sjelljen e fushes vektoriale brend ...

                                               

Teorema e Plansherelit

Ne matematike, teorema e Plansherelit eshte nje rezultat ne analizen harmonike, e provuar per here te pare nga Michel Plancherel. Ne formen e saj me te thjeshte ajo pohon se neqoftese nje funksion f eshte njeheresh ne nje L 1 dhe L 2, atehere tra ...

                                               

Ekuacione Diferenciale

Ekuacionet ne te cilat bejne pjese derivatet ose differencialet quhen ekuacione diferenciale. Pra ekuacioni i cili permban nje apo me shume funksione te panjohura, me nje apo me shume ndryshore te pavarura dhe se paku nje prej derivateve te funks ...

                                               

Ekuacioni Drejk

Ekuacioni Drejk eshte nje ekuacion i cili jep numrin e qyteterimeve te perparuara teknologjikisht, te afte per nderlidhje nderyjore ne galaksine tone te Rruges se qumeshtit, si perftim i perqindjes me te cilen yje te rinj lindin ne galaksi, munde ...

                                               

Ekuacioni i Shrodingerit

                                               

Ekuacioni Hamilton-Jakobi-Belman

Ekuacioni i Hamilton-Jakobi-Belmanit eshte nje ekuacion diferencial pjesor i cili luan rol thelbesor ne teorine e kontrollit optimal. Zgjidhja e ekuacionit te HJB eshte nje "funksion vlere", i cili jep koston optimale per nje sistem dinamik te dh ...

                                               

Ekuacioni i Helmholcit

Ekuacioni i Helmholcit, i emeruar sipas Herman von Helmholc, eshte nje ekuacioni diferencial pjesor eliptik ∇ 2 + k 2 A = 0 {\displaystyle \nabla ^{2}+k^{2}A=0}, ku ∇ 2 {\displaystyle \nabla ^{2}} eshte operatori i Laplasit, k {\displaystyle k} e ...

                                               

Lëkundjet e membranës elastike

Vibrimet e nje daulleje rrethore ideale, e cila konsiston prej nje membrane elastike rrethore me trashesi uniforme e fiksuar te nje kornize rrethore, jane zgjidhje te ekuacionit te vales me kondita kufitare zero. Ekziston nje numer i pafundme men ...

                                               

Vala (fizikë)

vale eshte nje "shqetesim" qe perhapet pergjate hapesires dhe kohes, duke transferuar energji. Valet mekanike ekzistojne vetem ne nje mjedis, valet e rrezatimit elektromagnetik mund te perhapen ne boshllek, pra pa pasur nevoje per nje mjedis perh ...

                                               

Gjeometria elementare

Aksioma eshte nje pohim ne vertetesine te cilit nuk dyshohet, d.m.th. shpreh nje marrdhenie mes kuptimeve themelore te nje teorie e cila nuk perkufizohet d.m.th eshte e njohur apriori. Ne matematike, aksiome eshte çdo hamendesim i filluar nga i c ...

                                               

Dështimet gjeometrike

Termi deshtime gjeometrike i referohet nje fenomeni, ku atomet tentojne te ngjiten ne pozicione jo-triviale ose ku, ne nje rrjete kristalore, luftojne forcat nder-atomike per ta krijuar nje strukture te komplikuar. Si pasoje e deshtimeve ne gjeom ...

                                               

Diagonalja

Diagonalja eshte shprehje ne gjeometri me te cilen kuptohet vija e drejte qe bashkon dy kulme jo te njepasnjeshme te nje shumekendeshi ose dy kulme te nje trupi, qe nuk jane ne te njejten faqe te tij. Po ashtu me shprehjen diagonale kuptohet diçk ...

                                               

Dodekaedri i rregullt

Siperfaqja S dhe veellimi V i dodekaedrit te rregullt me teh a njehsohen sipas formulave: S = 3 25 + 10 5 a 2 ≈ 20.64572 a 2 {\displaystyle S=3{\sqrt {25+10{\sqrt {5}}}}a^{2}\approx 20.64572a^{2}} V = 1 4 15 + 7 5 a 3 ≈ 7.66311896 a 3 {\displayst ...

                                               

Drejtkëndëshi

Drejtkendeshi eshte paralelogrami i cili i ka 4 kendet 90°. Drejtkendeshi ka vetite e paralelogramit por ka edhe veti te tjera si: diagonalet e drejtkendeshit jane kongruente.Drejtkendeshi i ka brinjet dy e nga dy te barabarta dhe paralele.Kendet ...

                                               

Fleksagoni

Ne gjeometri, fleksagoni eshte model i rrafshte, zakonisht i konstruktuar nga terheqja e shiritave te letrave, qe mund te perkulen ose terhiqen ne disa menyra per te fituar figura te ndryshme pas dy te tjerave qe fillimisht ishin ne fund dhe fill ...

                                               

Forma

Forma e nje objekti qe ndodhet ne hapesire eshte pjesa e hapesires te cilin e zen ky objekt, i percaktuar me kufijte e jashtem te tij – duke mos e marre parasysh ngjyren, permbajtjen apo materialin ose poziten dhe orientimin por edhe permasat. Ma ...

                                               

Gjeometria deskriptive

Gjeometria deskriptive eshte dega e gjeometrise qe lejon perfaqesimin e objekteve tre dimensionale ne dy dimensione, duke perdorur nje seri te veçante procedurash. Teknikat qe rezultojne nga keto procedura jane te rendesishme per inxhinierine, ar ...

                                               

Heksaedri i rregullt

Le te jete a tehu i heksaedrit te rregullt atehere siperfaqja S dhe vellimi V njehsohen sipas formulave S = 6 a 2 {\displaystyle S=6a^{2}} V = a 3 {\displaystyle V=a^{3}}.

                                               

Histogrami

Histogrami eshte nje mjet qe ndihmon ne dallimin e shpejt dhe te lehte te llojit te shperndarjes per mostrat qe permbajne nje sasi te madhe te dhenave. Krijimi i histogramit paraprihet nga: llogaritja e shtrirjes se popullacionit, percaktimin e i ...

                                               

Homotetia

Ne matematike Homotetia do te thote nje pasqyrim ose transformim i nje figure gjeometrike. M ↦ S + λ S M →, {\displaystyle M\mapsto S+\lambda {\overrightarrow {SM}},} Me pak fjale, nje pike S mund ta pasqyroj M tek nje pike tjeter N por i shkalle ...

                                               

Ikosaedri i rregullt

Siperfaqja S dhe vellimi V I nje ikosaedri te rregullt me teh a njehsohet sipas formulave: A = 5 3 a 2 ≈ 8.66025404 a 2 {\displaystyle A=5{\sqrt {3}}a^{2}\approx 8.66025404a^{2}} V = 5 12 3 + 5 a 3 ≈ 2.18169499 a 3 {\displaystyle V={\frac {5}{12} ...

                                               

Kateti

                                               

Këndet plotësuese

Kendet plotesuese jane çifte kendesh qe e kane shumen 90°. Keshtu plotesues i nje kendi x grade eshte nje kend i °. Nese dy kende shtuese jane te ngjitur, brinjet jo te perbashketa te tyre formojne nje kend te drejte. Ne nje trekendesh kenddrejte ...

                                               

Këndet shtuese

Kendet shtuese jane çifte kendesh qe e kane shumen 180°. Keshtu shtojce e nje kendi x grade eshte nje kend i °. Nese dy kende shtuese jane te ngjitur dmth kane nje kulm dhe nje brinje te perbashket, brinjet jo te perbashketa te tyre formojne nje ...

                                               

Kubi (gjeometri)

Kubi eshte nje trup gjeometrik i cili ka tre permasa:gjatesi,gjeresi dhe lartesi.Siperfaqja e tij eshte e barabarte me 6a^2 ku a eshte gjatesia e brinjes se tij.Ndersa vellimi eshte i barabarte me a^3.Gjithsej ai ka 12 brinje,8 kulme dhe 24kende ...

                                               

Aksiomat e renditjes dhe incidencës

Gjeometria elementare Konsiderojme objekte themelore ne gjeometri: pika, drejteza dhe rrafshi. Pohimet te cilat i vertetojme ne gjeometri i quajme pohime te nxjerra ose teorema. Koncepte relacione themelore jane: koncepti i perkatesise – eshte in ...

                                               

Ngjajshmëria (gjeometri)

Dy figura gjeometrike quhen te ngjajshme nese kane forme te njejte. Me sakte, dy figura jane te ngjajshme nese ata jane kongruente respektivisht te perputhshme ose njera fitohet nga tjetra si rezultat i zvogelimit respektivisht zmadhimit uniform. ...

                                               

Oktaedri i rregullt

Siperfaqja S dhe vellimi V i nje oktaedri te rregullt me teh a njehsohen sipas formulave: S = 2 3 a 2 ≈ 3.46410162 a 2 {\displaystyle S=2{\sqrt {3}}a^{2}\approx 3.46410162a^{2}} V = 1 3 2 a 3 ≈ 0.471404521 a 3 {\displaystyle V={\frac {1}{3}}{\sqr ...

                                               

Pema e Pitagorës

Pema ose druri i Pitagores eshte nje fraktal qe perbehet prej katroreve te tille qe çdo tre katrore fqinj me brrinjet e tyre formojne nje trekendesh kenddrejt ne forme te atille si vertetohet teorema e Pitagores. Le te jete brinja e katrorit te p ...

                                               

Piramida (gjeometri)

                                               

Poliedri i rregullt

Poliedri,ose shqip shumefaqeshi, eshte figure gjeometrike qe kufizohet me se paku 4 shumkendesha ne ate rast kemi poliedrin ose shumfaqeshin me te thjeshte i cili quhet tetraeder ose katerfaqesh. Paralelopipedi ose kuadri eshte polieder me 6 faqe ...

                                               

Prerjet konike

Preje konike ne pergjithesi eshte lakorja qe fitohet kur nje siperfaqja konike rrethore pritet me nje rrafsh. Prerjet konike jane studjuar sistematikisht nga matematikani i Greqise antike Apolloni i Perges.

                                               

Prizmi (gjeometri)

Prizmat jane 2 siperfaqe baze te njejta dhe paralele. Prizmat emertohen sipas llojit te siperfaqes se bazes.Prizmat jane trupa gjeometrike qe marrin emrin sipas llojit te bazes Ne poashtu kemi dy tipa kryesore prizmash:1)prizmi i rregullt dhe 2) ...

                                               

Prizmi trekëndor

                                               

Problemi i Apollonit

Rrethi i Apollonit eshte nje nga disa lloje te rratheve qe lidhen me Apollonius e Perga, nje gjeometer i njohur grek. Shumica e ketyre rratheve jane gjetur ne gjeometrine Euklidiane, por analogjet jane percaktuar ne siperfaqe te tjera, per shembu ...

                                               

Rrethi i Eulerit

Rrethi i Eulerit apo rrethi i 9 pikave eshte rrethi i cili kalon neper pikat: mesi i largesise se kulmit nga Ortoqendra3 pika. ku lartesia e trekendeshit e pret brinjen perballe 3 pika. pika e mesme e seciles brinje3 pika. Kete rreth vije rrethor ...

                                               

Sfera e Blokut

Ne mekaniken kuantike, sfera e Blokut eshte nje paraqitje gjeometrike e hapesires se gjendjeve te pastra te nje sistemi kuantik me dy nivele e emeruar sipas fizikantit Feliks Blok. Gjithashtu, ajo mund te shikohet si gjendja e paster hapesinore e ...

                                               

Simpleks

Ne gjeometri, nje simpleks ose n -simpleks eshte analogu n -permasor i trekendeshit. Me specifikisht, nje simpleks eshte nje zarf konveks i nje bashkesie te pikave afine te pavarura ne nje hapesire Euklidiane me dimension n ose me te larte nga at ...

                                               

Shumëkëndësh

Ne gjeometri nje shumekendesh eshte nje figure gjeometrike qe ka nje numer segmentesh te cilat bashkohen per te formuar nje zinxhir poligonal. Trekendeshat, katerkendeshat, pentagonet dhe hekzagonet jane shembuj shumekendeshash.

                                               

Teorema e Pitagorës

Teorema e Pitagores thote: Ne çdo trekendesh kendrejte shuma e katroreve te kateteve eshte e barabarte me katrorin e hipotenuzes. a 2 + b 2 = c 2. {\displaystyle a^{2}+b^{2}=c^{2}.\,\!}

                                               

Tetraedri i rregullt

Tetraedri i rregullt eshte njeri nga 5 poliedrat konveks i rregullt qe kufizohet me 4 trekendesha barabrinjes, ka 4 kulme dhe 6 tehe Lartesia: H = 2 3 a {\displaystyle H={\scriptstyle {\sqrt {\frac {2}{3}}}}a} Vellimi njehsohet sipas formules: V ...

                                               

Torusi

Ne gjeometri, nje torus eshte nje siperfaqe vertitese e gjeneruar nga vertitja e nje rrethi ne hapesire tre-dimensionale mbi nje bosht komplanar me rrethin. Nese boshti i vertitjes nuk e prek rrethin, siperfaqja ka nje forme unaze dhe quhet torus ...

                                               

Trekëndëshi

Trekendeshi eshte njera nga figurat themelore ne gjeometri: Formohet me bashkimin e tre pikave te cilat nuk shtrihen ne nje drejteze me vija te drejta. Pikat quhen kulme te trekendeshit ndersa pjesa e drejtezes qe ndodhet ndermjet kulmeve quhet b ...

                                               

Trekëndëshi kënddrejtë

                                               

Faktoriali

Faktorieli i numrit natyral n eshte funksion me te cilin paraqitet prodhimi i numrave natyral duke filluar nga 1 deri te numri i caktuar n. Ky prodhim shenohet me simbolin n!. Ky funksion paraqitet shume shpesh ne kombinatorike.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →